Transmisjonsolje

Transmisjonsolje brukes tre steder i et kjøretøy. Det første stedet er inne i girkassen (manuell eller automatisk), hvor girkasser fungerer og fungerer på sitt beste med riktig smøring for jevn veksling mellom gir. Det andre og tredje stedet er i bakakselen og i endegiret eller navreduksjonen på tyngre kjøretøyer. en aksel som transporterer kraften fra motoren ned til alle fire hjul gjennom differensialer, aksler og lagre som krever vedlikehold akkurat som alle andre komponenter i denne komplekse maskinen, selv de må byttes ut når slitasje oppstår på grunn av viktige faktorer som støynivå etc.
sort-descending