Personvern - Vi beskytter din informasjon

Introduksjon og bakgrunn

25. mai 2018, EUs nye databeskyttelse regulering, GDPR, trer i kraft. GDPR stiller høyere krav til hvordan vi som selskap håndterer personlige data. På Mekster, beskytter vi ditt privatliv og alltid streber etter å opprettholde et høyt nivå av databeskyttelse. For at du skal føle deg trygg i vår behandling av dine personlige data, har vi derfor utviklet en ny personvernpolicy som viser hvordan vi sikrer at dine personopplysninger blir behandlet i samsvar med gjeldende regelverk.

Retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi samler inn, bruker, lagre, formidle og beskytte dine personlige opplysninger og hvilke rettigheter du har. Retningslinjene for personvern gjelder når Mekster leverer tjenester og produkter i forbindelse med kjøp, servicesaker og annen kontaktinformasjon, for eksempel besøk til nettstedet.

Personlig informasjon

I politikken, definerer vi begrepet "personopplysninger" som informasjon som direkte eller indirekte kan identifisere en fysisk person. Begrepet omfatter ikke informasjon som er anonymisert, slik at den ikke kan knyttes til, eller identifisere en fysisk person.

Personlig dataleder

Ansvarlig for håndtering av personopplysninger er Mekster AB (556917-2595), Östgötagatan 100, 116 64 Stockholm. Se kontaktinformasjonen vår her.

Personlig informasjon vi samler inn

Bestillings- og leveringsinformasjon

I forbindelse med kjøp ber vi deg bare om å oppgi informasjon som er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle avtalen vår, gi deg riktig service og sikre en sikker levering. Når du fullfører kjøpet og velger betalingsmåte, blir du derfor bedt om følgende:

 • Navn
 • Epostadresse
 • Post kode
 • Personnummer (lagres bare av en ekstern betalingsleverandør når det kreves for den valgte betalingsmåten)
 • Befolkningsregistreringsadresse
 • Mobilnummer

Betalingsinformasjon

I forbindelse med kjøp, er den informasjonen som trengs for den valgte betalingsmåten, for eksempel personnummer og/eller kontoinformasjon. Vi bruker eksterne betalingsleverandører som er tydelig oppgitt på kjøpstidspunktet, som håndterer alle våre betalinger og vi derfor aldri lagre noe av betalingsinformasjonen i våre systemer. I forbindelse med kjøp fra mekster gir du også personlig informasjon til vår betalingsleverandør Klarna, les mer om Klarnas personvernregler herKlarnas personvernregler her.

Teknisk informasjon

Informasjon om utstyret du bruker når du besøker nettstedet vårt, for eksempel IP-adresse, enheten, operativsystemet og nettleseren og versjonen.

Kundeinformasjon
Vi samler også inn informasjon om besøksstatistikken din, hvilke varer eller tilbud du har vist interesse for og hvordan du samhandler med våre nyhetsbrev. Vi lagrer informasjon om dine historiske kjøp for å gi deg bedre service, for eksempel når du kjøper reservedeler.

Kontakt med kundeservice
Informasjon du gir i forbindelse med at du kontakter kundeservice via e-post eller samtaler, kan brukes til å administrere kjøpet ditt, for eksempel korrigere en ufullstendig personlig informasjon. Vi oppfordrer deg som kunde til ikke å gi sensitiv personlig informasjon til oss i ustrukturert format (f.eks. Fri tekst i e-post).

Anmeldelser
Etter at du har fullført kjøpet, kan du bli bedt om å sende inn en gjennomgang av produktene som kan bli publisert på Mekster.se eller i en av våre andre digitale kanaler. Det er helt frivillig å sende inn en anmeldelse. Når du skriver en anmeldelse og publiserer på nettstedet vårt, godtar du at dette kan publiseres i en av våre kanaler.

Formål og hjemmel
For at behandlingen av dine personlige data skal være tillatt, kreves det at vi har et juridisk grunnlag for behandlingen vår. Nedenfor er noen eksempler på kategorier av personopplysningene vi samler inn og det juridiske grunnlaget for behandlingen. Din personlige informasjon vil aldri bli brukt til noe annet formål enn det det ble opprinnelig samlet inn uten vårt samtykke.

Eksempler på kategorier av personopplysninger som vi behandler

Kategori

Forklaring

Eksempel på personlig informasjon

Lovlig basis

Tilbuden Informasjon om hvilke tilbud du har fått fra oss, når du har mottatt tilbud, og om du tok fordel av dem eller ikke. Tilbud, gyldighet, innløst eller ikke. Berettiget interesse
Bestillings- og leveringsdetaljer Detaljer av varer og levering for kjøp av et produkt eller tjeneste. Produkt, pris, ordre dato, leveringsadresse og leveringsmåte. Oppfyllelse av avtaler
Kjøretøydetaljer Informasjon knyttet til kjøretøy for å være i stand til å tilby og levere de riktige produktene til riktig bil og gi relevante tilbud i fremtiden. Registreringsnummer, bilmerke, modell, årsmodell og bil egenskaper. Oppfyllelse av avtale og legitim interesse
Abonnementsinformasjon Informasjon om abonnementene med oss, for eksempel nyhetsbrev. Dato for tegning og tegning ID. Berettiget interesse
Kjøpsinformasjon Informasjon om dine tidligere fullførte kjøp. Innkjøpte produkter, mengde, betalingsmåte, transaksjons-ID, levering adressen og dato. Berettiget interesse
Brukergenererte data Informasjon du har gitt gjennom din oppførsel og bruk av våre interne og eksterne digitale kanaler. Klikkhistorikk, nettsideadferd, nyhetsbrevets åpningsfrekvens og favorittprodukter. Berettiget interesse
Kundesegment Informasjon om hvilke kundesegmenter/kundegrupper du tilhører. Segmentnavn og segment-ID. Berettiget interesse
Identitetsinformasjon Informasjon som kan muligens identifisere en person. Navn, brukernavn, e-postadresse, leveringsadresse, registreringsnummer og IP-adresse. Oppfyllelse av avtaler
Konkurranser, markedsføring og andre kampanjer

Vi bruker dine personlige opplysninger til å gi deg informasjon om varer eller tjenester (for eksempel markedsføringsmateriell, kampanjer eller tilbud). Dette kan være gjennom e-post, annonser, SMS, telefonsamtaler og post utsendelser i den utstrekning det er tillatt etter gjeldende lovgivning. For mer informasjon om våre konkurranser og andre kampanjer, se de offisielle reglene eller detaljer knyttet til hver konkurranse/opprykk.

Automatisert beslutningstaking og profilering
Vi kan behandle dine personopplysninger gjennom såkalt profilering, dvs. automatisk behandling av dine personopplysninger. Dette gjøres for å analysere eller forutsi dine interesser og din oppførsel på nettstedet vårt. Informasjon som analyseres er hvordan du bruker nettstedet vårt, hvilke produkter, tjenester og tilbud du har vært interessert i, hvilke nyhetsbrev du har samhandlet med og informasjon om dine kjøp, for å gi deg tilbud som vi mener passer deg.

Du kan motsette deg behandlingen av personopplysninger ved å profilere når som helst. Du gjør dette ved å kontakte oss. Når vi har mottatt varselet ditt, slutter vi å behandle personopplysningene dine for dette formålet.

Dine rettigheter
I forbindelse med at GDPR trer i kraft, vil du ha flere rettigheter i forhold til behandlingen av personopplysningene som blir gjort om deg. Du kan utøve disse rettighetene ved å kontakte oss.

Rett til innsyn
I samsvar med loven har du rett til gratis å be om informasjon fra oss om hvilke av dine personlige data vi behandler og formålet med behandlingen vår. Vi svarer på dine forespørsler uten unødig forsinkelse. I tilfeller der vi ikke kan oppfylle dine ønsker, vil vi varsle deg om dette og oppgi hvorfor. I tilfelle en forespørsel kan vi be om informasjon som beviser din identitet for å sikre at din personlige informasjon ikke når ut til uvedkommende. Vi sender registerutdraget til din befolkningsregistreringsadresse eller bekreftede e-postadresse.

Rett til rettelse
Du har rett til å be om at personopplysningene dine blir rettet uten unødig forsinkelse hvis opplysningene er uriktige eller ufullstendige.

Rett til å slettes

Du har rett til å be om sletting av dine personlige data, forutsatt at:

 • Dataene er ikke lenger nødvendig for de formål for hvilke de ble samlet og bearbeidet.
 • Du har opphevet et samtykke som behandlings er basert, og det er da ikke lenger noe rettslig grunnlag for behandling.
 • Du har innvendinger mot en avveining av hensynet til legitim interesse at selskapet har gjort, og det er ingen legitim
 • interesse i selskapet som overstiger risikoen for deg som individ (har du rett til å ta del i hvordan balansering har blitt gjort av selskapet).
 • Den personlige data har blitt samlet inn og behandlet ulovlig
 • Den personlige data må slettes for å oppfylle en rettslig forpliktelse som selskapet er underlagt

Vi kan ikke alltid være i stand til å imøtekomme din forespørsel om sletting, for eksempel hvis:

 • Behandlingen er nødvendig for å utøve noen rett til ytringsfrihet og informasjons
 • For å oppfylle en rettslig forpliktelse som vi er underlagt
 • For å kunne etablere, hevde eller forsvare rettslige krav

Rett til begrensning

I noen tilfeller har du rett til å be om at behandlingen av dine personopplysninger blir begrenset. Begrensning betyr at informasjonen er merket og i fremtiden bare kan brukes til visse avgrensningsformål. Dette kan for eksempel gjelde hvis du mener at din personlige informasjon er feil og ber om rettelse. Da kan bruken av dine personlige data være begrenset i løpet av den tiden nøyaktigheten undersøkes. Når noen begrensninger opphører, vil du bli informert om dette.

Retten til å motsette seg en bestemt type behandling
I følge loven har du rett til å motsette deg en bestemt type behandling.

Legitim interesse
Du har rett til å motsette deg behandlinger, som er basert på en legitim interesse som vi har, av grunner knyttet til din spesifikke situasjon. Vi kan fortsette å behandle data, selv om du har motarbeidet behandlingen, hvis vi har tvingende legitime grunner til behandlingen som oppveier din interesse for personvern.

Annonsering, markedsføring og kampanjer
Du kan når som helst avbryte kommunikasjon og markedsføring ved å kontakte oss. Vær oppmerksom på at selv om du avbryter markedsførings kunngjøringer, vil du fortsatt motta administrative meldinger fra oss, for eksempel ordrebekreftelser eller annen transaksjonsinformasjon, kontoaktivitetsvarsler (kontobekreftelser, passordendringer osv.) Og andre viktige meldinger.

Rett til dataportabilitet
Du har rett til å motta en kopi av personopplysningene som behandles om deg i et strukturert format (dataportabilitet). Retten til dataportabilitet dekker bare informasjon du har gitt oss og som vi behandler på grunnlag av visse juridiske grunner, for eksempel en avtale med deg.

Skydd av dina personuppgifter

Begrenset tilgang

Kun autorisert personell har tilgang til dine personlige data i arbeidstiden. De personlige data som håndteres er bestemt av formålet og omfanget av oppgaven.

Lagring av personopplysninger
I samsvar med gjeldende lov, behandler vi dine personlige data kun så lenge det er nødvendig for å oppfylle de formål som dine personlige data ble samlet inn eller for å oppfylle våre juridiske forpliktelser.

Dine personlige data blir lagret sikkert i konsernet, i et strukturert format, og vi bestreber oss på å lagre data innenfor EU/EOS. Hvis noen av våre partnere er utenfor EU/EOS, vil beskyttelsestiltak iverksettes for å sikre at personlige data blir beskyttet og at enhver overføring skjer i samsvar med lov til land utenfor EU/EOS.

Handlinger fra oss

 • Vi lagrer dine personlige opplysninger i systemer som bruker nødvendige sikkerhetstiltak for å hindre uautorisert tilgang.
 • Vi følger fornuftige standarder for beskyttelse av personopplysninger.
 • Vi informerer alle ansatte om hvordan vi som selskap arbeider sammen for å beskytte personopplysninger vi behandler.
 • Ved datainnbrudd eller tap av sensitive personopplysninger, vil tilsynsmyndigheten varsles, og i tilfeller hvor tapet utgjør en særlig risiko til enkeltpersoner, vil de også bli informert.
 • Vi bruker sikker metode for dataoverføring. Informasjonen du oppgir når bestilling er kryptert med SSL metoden før den overføres. SSL, Secure-Socket-Layer, er den mest utprøvde metoden på Internett for å beskytte data og sørge for sikker dataoverføring. Vi bruker alltid SSL-metoden når vi overfører sensitive data.

Handlinger fra deg
Vi ber deg som kunde å være involvert og arbeide for en trygg og sikker datahåndtering.Lämna inte ut uppgifter till obehörig och uppge aldrig mer information än nödvändigt.

 • Velg et vanskelig passord og endre det regelmessig.
 • Logg ut av kontoen din hver gang du forlater datamaskinen (betale ekstra oppmerksomhet når du bruker en delt eller offentlig datamaskin).
 • Unngå å skrive sensitive personopplysninger i løpende tekst, for eksempel via våre skjemaer "kontakt oss" eller via e-post til kundeservice.

Informasjon til tredjeparter

Det er viktig for oss at du føler deg sikker i vår håndtering av personopplysninger. Vi forplikter oss til å behandle og lagre dine personopplysninger i samsvar med gjeldende lov, og vi vil aldri avsløre dine personopplysninger til uvedkommende eller videreselge dine personopplysninger til tredjeparter.

Partnere
For at vi skal kunne oppfylle vår del av avtalen, bruker vi underleverandører og partnere. Disse hjelper oss med blant annet levering, betaling og faktureringstjenester, kundeservice, forsikringssaker osv. Bare den personlige informasjonen som er nødvendig for å kunne fullføre avtalen vil bli gitt til interesserte.

Juridiske grunner
Ved mistanke om kriminell aktivitet kan vi dele din personlige informasjon for å svare på spørsmål i forbindelse med for eksempel en kriminell etterforskning. I samsvar med eksisterende lover blir informasjon gitt til politiet eller annen kompetent myndighet for å oppfylle våre juridiske forpliktelser.

Lenker til andre nettsteder
På nettstedet vårt kan det være lenker til eksterne nettsteder som vi ikke har noen kontrollerende innflytelse over. Vi tar ikke noe ansvar for innholdet på nettstedene som er lenket til, fra Mekster.se. Disse er således ikke dekket av denne policyen.

Informasjonskapsler
På Mekster.se bruker vi informasjonskapsler for å forbedre opplevelsen av nettstedet og forenkle for deg når du bruker tjenestene våre. En informasjonskapsel er en liten tekstfil, og den skader ikke datamaskinen din. Blant annet lagrer informasjonskapsler varer du har lagt til i handlekurven, og hjelper oss med å skreddersy en mer relevant annonse basert på dine preferanser. Du kan alltid velge å ikke godta informasjonskapsler i nettleseren din. Hvis du velger å ikke godta informasjonskapsler, kan du ikke gjøre kjøp i nettbutikken, men du kan fortsette å klikke deg rundt på nettstedet og se på produktene våre. Du kan stille inn nettleseren din til å blokkere alle eller visse informasjonskapsler eller å varsle deg når et nettsted bruker informasjonskapsler. Du kan også slette informasjonskapslene dine direkte i nettleseren din, husk at nye informasjonskapsler lagres i nettleseren din når du besøker oss igjen.

Endringer, kommentarer, klager og kontakt

Endringer
Mekster forbeholder seg retten til å foreta endringer i retningslinjene for personvern. Endringer av vesentlig karakter kommuniseres i god tid før de trer i kraft, og du har da rett til å si opp avtalen med oss før endringen trer i kraft.

Klage
Hvis du har synspunkter på, innvendinger til vår behandling av dine personlige data basert på gjeldende lover og forskrifter, ber vi deg om å rapportere dette til oss så snart som mulig. Du har også rett til å vende seg til Datatilsynet i tilfelle av en klage om vår behandling av personopplysninger.

Kontaktinformasjon
Hvis du har spørsmål eller ønsker å forlate kommentarer på politikk og / eller vår personvernpraksis, er du alltid velkommen til å kontakte oss.

E-post: kundservice@mekster.se

Tlf kundeservice: 010 - 551 60 80

Besøksadresse: Medborgarplatsen 3, 118 26 Stockholm