Servo-olje

Servoolja eller styrservoolja hjälper dig att vrida framhjulen när du parkerar eller svänger i höga hastigheter. Hydraulsystemet är placerat mellan bilens axlar och använder trycksatt vätska för att förflytta delar. För att göra detta bra krävs ibland en kontroll rekommenderas ett byta varje 10 000 mil eller vartannat år beroende på körförhållanden. Om det finns läckor i dessa system kan dyra reparationsräkningar uppstå som orsakas av att de svämmar ut för tidigt

Bilens servostyring må smøres for å fungere skikkelig, så sørg for at du har riktig nivå med servoolje. Bilens servostyring belastes hver gang bilens svinger og må derfor smøres med riktig servolje. På mekster.no finner du god servoolje av høy kvalitet til en god pris.