Styresensor

Bilens styringssensor måler retningen hjulene peker på, dvs. kjøreretningen. Kontrollsensoren er svært viktig for bilens sikkerhetsfunksjoner. På mekster.no finner du styresensorer som passer til de fleste bilmodeller.