MOTIP

MOTIP Rallye Black Mat - 500 ml

Bestselger

På lager,

Totalt:
Totalt:
 • Motip High Gloss - Rallyfarge 500 ml.
 • MOTIP hvit spraymaling med matt overflate for å male deler av bilen din.
 • MOTIP White Paint er en hurtigtørkende akrylmaling.
 • Tilbyr utmerket dekning og vedheft for behandlede og ubehandlede overflater.
 • Inkluderer tre, metall, glass og plast.
 • Har en holdbar farge og god overflatehardhet.
 • Er motstandsdyktig mot bensin, kjemikalier og vær og vind.
 • Er ikke blekbar og UV-bestandig.

Sikkerhetsdatablad

warranty
warranty

Fare

 • Ekstremt brannfarlig aerosol.
 • Trykkbeholder: Kan eksplodere ved oppvarming.
 • Gir alvorlig øyeirritasjon.
 • Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Uten tilstrekkelig lufting kan det dannes eksplosive blandinger. EUH211 Advarsel! Farlige respirable dråper kan dannes ved sprøyting. Sprøytetåke ikke må innåndes.

Les sikkerhetsdatablad

Produktbeskrivelse

Hurtigtørkende akrylmaling til ulike formål.