Laster inn...

Sonax Flytende Hardvoks, 250 ml

På lager Estimert levende dato: 2021-12-09
148 Nok 99 Nok inkl. norsk mva
  • Du sparer 49 Nok
  • Gratis retur frakt
Varenummer BILV56669
Volum (ml) 250
Produsent Sonax
Please, we will now pick up all the cars for which the product fits!

SONAX flytende hardvoks er beregnet for nye eller nypolerte lakker, både metalliske og faste lakker. Den beskytter mot oksidasjon, veisalt, korrosjon og virkningen av luftforurensning. SONAX Liquid Hard wax er sjampo rask, holder ca 30 håndvask uten matter og er egnet for bil, båt og campingvogn.

Noen av grunnene til å bruke SONAX Liquid Hard Wax:

  • Testvinnere i Newspaper Bilsports store vokstest i 1989, 1994 og 1999.
  • Best in Auto Motor & Sports voks test 2002 og 2005
  • 5 Plus i Aftonbladet 29. juni 2002
  • Sveriges mest solgte bilvoks.
warranty

Fare

Brannfarlig væske og damp. H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. H312 Farlig ved hudkontakt. H315 Irriterer huden. H318 Gir alvorlig øyeskade. H332 Farlig ved innånding. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering

EUH 066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.