CRC

CRC Flat Dekk Fix 14" - Punktering spray 500 ml

Dekkskiftuker - Tom 29 april

På lager,

Totalt:
Totalt:
  • Tätar mindre hål i däcket
  • Trycksätter däcket på några sekunder
  • Kräver ingen demontering
  • Snabb och effektiv

Sikkerhetsdatablad

warranty
warranty

Fare

  • Ekstremt brannfarlig aerosol.
  • Trykkbeholder: Kan eksplodere ved oppvarming.
  • Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
  • Gir alvorlig øyeirritasjon.

Les sikkerhetsdatablad

Produktbeskrivelse

CRC Fix forsegler og trykker på et punktert dekk — en rask assistanse i nødsituasjoner når hjulutskifting ikke er et realistisk alternativ. Punkteringen er forseglet på bare noen få sekunder ved å danne et gummilag inne i dekket. Et uunnværlig tilbehør i hvilken som helst bil.