MPM

MPM-bryter Olje Marine 90 Propellstasjon 1 L

Merk følgende kriterier for tilpasning
Dessverre produktet ikke passer bilen din Klikk her for å se lignende produkt som passer til bilen din
Midsommersalg - Tom 01 juli Bestselger

På lager,

Totalt:
Totalt:
  • MPM Marine girhusolje med mineralolje og EP-tilsetninger
  • Spesielt designet for bruk i drivverk og girhus
  • Viskositet: SAE 90
  • Kvalitet: GL-5

Sikkerhetsdatablad

EUH208 - Inneholder Polysulfider, di-tert-Bu, Reaksjonsprodukter av 4-metyl-2-pentanol og difosforpentasulfid, propoksylert, forestret med difosforpentaoksid og saltet av aminer, C12-14-tert-alkyl, Langkjedet alkyltiotiadiazol. Kan gi en allergisk reaksjo

Les sikkerhetsdatablad

Produktbeskrivelse

Gearhouse Oil Propeller Drive MPM Marine Gearhouse Oil er en mineralolje med EP-tilsetningsstoffer. Denne oljen er spesielt designet for bruk i driv- og girhus.