MPM

MPM Marine 2-takts olje Detroit Diesel SAE 40 5 l

På lager,

Totalt:
Totalt:
  • Spesialutviklet for bruk i Detroit Diesels 2-taktsmotorer
  • Nyttig under utfordrende forhold
  • Sulfataskegrense på 0,8%
  • Anbefales ikke for drivstoff med høyere svovelinnhold enn 0,5%
  • Brukes i Detroit Diesels 2-taktsmotorserier 53, 71, 92 og 149
  • Brukes innen skipsfart, industri og veitrafikk
  • API CF / CF-2, CD-II standarder
  • Kompatibel med Detroit Diesel 7SE270

Sikkerhetsdatablad

EUH208 - Inneholder: Alkyl (C18-C28) toluensulfonsyre, kalsiumsalter, borert, Langkjedet kalsiumalkarylsulfonat. Kan gi en allergisk reaksjon. EUH210 - Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

Les sikkerhetsdatablad

Produktbeskrivelse

Motorolje 2-takts Detroit Diesel SAE 40 er spesielt utviklet for bruk i Detroit Diesels 2-taktsmotorer som opererer under vanskelige omstendigheter og med en spesifisert sulfataskegrense på 0,8%. Denne oljen anbefales imidlertid ikke sammen med bruk av drivstoff med høyere svovelinnhold enn 0,5%. Denne oljen brukes i Detroit Diesel sin 2-takts motorserie 53, 71, 92 og 149 i blant annet skipsfart, industri og veitrafikk.