CRC

CRC Rust Off Pro - Rustløser/Smøremiddel 5 L

member-price Medlemspris

På lager,

Totalt:
Totalt:
  • Kun for profesjonelt bruk
  • Raskvirkende olje som trenger inn og smører
  • Den tynne oljen trenger gjennom de fineste åpningene og løser opp rust, flak og annen smuss
  • Fasiliteter demontering av metallkomponenter og skrueforbindelser som sitter fast på grunn av smuss, rust, korrosjon eller tørket fett
  • Etterlater en smørende MoS2-film
  • Volum: 5 l

Sikkerhetsdatablad

warranty

Fare

  • Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

EUH066 - Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Les sikkerhetsdatablad

Produktbeskrivelse

Kun til profesjonell bruk, Hurtigvirkende olje som gjennomsyrer og smører. Den tynne oljen trenger gjennom de fineste åpningene og løser opp rust, flak og annet smuss. Tilrettelegger demontering av metalldeler og skrueforbindelser som er festet på grunn av smuss, rust, korrosjon eller tørket fett. Leaving en smørende MOS2 film

Volume 5 l