CRC

CRC Carb & EGR-renere PRO - 500 ml

Ikke på lager

 • Kraftig løsningsmiddelblanding for å fjerne gummi, sot og slam fra forgasser, EGR, PCV og spjeldventiler i forbrenningsmotorer.
 • Aktiv ingrediensblanding med høy løsningsmiddel evne.
 • Renser forgasseren og drivstofforsyningssystemet effektivt.
 • Kompatibel med både diesel- og bensinmotorer.
 • Løser effektivt opp gummi og harpiks for å forbedre motorens ytelse.
 • Gir en rask og enkel løsning for å rengjøre og vedlikeholde motorens vitale komponenter.
 • Hjelper til med å forhindre forringet drivstoffstrøm og ytelsestap.
 • Kan øke drivstofføkonomien og forhindre eventuell skade på motoren.
 • 500 ml flaskestørrelse for langvarig bruk.

Sikkerhetsdatablad

warranty
warranty
warranty

Fare

 • Ekstremt brannfarlig aerosol.
 • Trykkbeholder: Kan eksplodere ved oppvarming.
 • Irriterer huden.
 • Gir alvorlig øyeirritasjon.
 • Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
 • Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Forskrift (EC) nr. 648/2004 om rengjøringsmidler: alifatiske hydrokarboner 15-30%

Les sikkerhetsdatablad

Produktbeskrivelse

Kraftig løsemiddelblanding for å fjerne gummi, karbon og slam fra forgassere, EGR, PCV og gassventiler i forbrenningsmotorer. Aktiv ingrediens blanding med høy løsemiddelkapasitet. Rengjør forgasseren og drivstoffdistribusjonssystemet. Kompatibel med både diesel- og bensinmotorer. Løser gummi og harpiks.

loader
Laster...